Gongs Jing Gong
Descending Gong.

Jing Gong

SKU: gon065